Kulturforståelse

Mennesker vokser opp i en sammenheng, og lærer seg det språket som omgir dem. Språket er en måte å uttrykke hva som er riktig og hva som er galt, og hva som er viktig. Den sveitsiske lingvisten kallte talende et språk for «une régarde du monde» – et verdensbilde. Folk lærer seg også en rekke dimensjoner rundt hva som er sømmelig, hva en kan gjøre, og hva en ikke kan gjøre. Det vi forsøker å formidle til våre barn om «hvordan vi gjør ting her» er den kulturen vi forsøker å formidle. Hva barna tar til seg, og formidler videre til våre barnebarn vil bli den kulturen vi har vært med å etablere.

Når personer som har blitt preget av ulike kulturer møtes vil det kunne oppstå større eller mindre misforståelser som kommer av dette. F eks når minoritetsspråklige sier: «Unnskyld» hvis vi forteller dem at de sier noe feil på norsk, er det sannsynlig at de forsøker å være høflige. Det kan være at det ikke er det vi hører. Kanskje vi fortolker dem dit hen at de opplever at det var ubehagelig å få rettet norsken sin, og at du «gjorde noe feil». Selv i en slik liten samtalesituasjon vil altså ulike måter å bruke språket på kunne medføre kulturelle misforståelser.