Organisasjonsutvikling

Organisasjoner er sammenslutninger av individer med et felles mål. Det er innebygde spenninger mellom individet og felleskapet. Ordet organisasjon kommer fra det greske organ som betyr redskap. En organisasjon kan altså forstås som et redskap for å få mange individer til å arbeide mot et felles mål. Dette vet vi er utfordrende, og når det oppleves at en organisasjon ikke fungerer optimalt, ønsker en ofte å utvikle organisasjonen.

Det er en del uheldige måter å gjøre dette på, og ofte er det slik at at en forsøker å ensrette individet. Følgende historie kan illustrere dette.

 


Hver dag kom den lille mauren tidlig på jobben, og uten å kaste bort tiden, begynte den på sine oppgaver. Den var ekstraordinært produktiv, og en kunne se at den var tilfreds med sine oppgaver.

Administrerende direktør, løven, ble til stadighet overrasket over at mauren jobbet slik uten ledelse og styring, og tenkte: «Dersom mauren kan produsere så mye uten å bli styrt, tenk hvor mye vi kan få ut av den dersom vi engasjerer en sjef.»

Som sagt så gjort, ga løven  seg i kast med å få engasjert en sjef, og ansatte kakkerlakken. Hun hadde lang erfaring som sjef, og forøvrig utmerkede skussmål på å skrive riktig gode rapporter.

Hennes første beslutning var å få installert en klokke ved inngangspartiet, slik at all trafikk der kunne registreres på klokken.

Hun trengte, i tillegg, en sekretær, og engasjerte edderkoppen til den jobben. Edderkoppen skulle hjelpe til med å skrive rapporter, i tillegg til å organisere arkivet og svare telefonen.

Løven ble henrykt over de utmerkede rapportene den fikk tilsendt fra kakkerlakken, og ba om hun lagde grafikk som kunne vise produktiviteten, slik at dette ble lett å forklare når løven skulle møte styret.

Kakkerlakken måtte derfor kjøpe en ny pc og en laserprinter, og engasjerte også fluen til å holde oversikt over styringssystemene.

Og, imens, ble mauren, som engang hadde vært så balansert og produktiv, begynte å avsky den store belastningen med papirarbeid og møter – som den kastet bort mesteparten av tiden sin på.

 

hormiga