Konflikthåndtering

 

Ribert Kultur & Kommunikasjon tilbyr en rekke type tjenester innen konflikthåndtering.

Konfliktforebyggelse
God kommunikasjon hvor vi er gode til å lytte til hverandre, skiller sak og prosess, tar beslutninger og følger dem opp samt gir hverandre positive og konstruktive negative tilbakemeldinger, og makter å ta i mot dem gir et klima der en forebygger at konflikter eskalerer, og hvor en ikke har behov for ekstern hjelp slik som det er i fastlåste konflikter.

Ribert Kultur & Kommunikasjon tilbyr trening i kommunikasjon ved å gi supervisjon, drive fasilitering og annet prosessarbeid, følge opp organisasjoner, eller sette i gang integreringsprogrammet Mentor  for virksomheter med minoritetsspråklige medarbeidere slik at både minoritetsspråklige, erfarne kolleger og lederne kan dyktiggjøre seg i empatisk og effektiv kommunikasjon.

Konfliktforståelse
Konfliktforståelse dreier seg i hovedtrekk om

Ribert har en bakgrunn som konfliktmegler fra Københavns Universitet. Vi med den utdannelsen som arbeider i Norge har utviklet et nettsted hvor du kan lese mer om konfliktforståelse.

Utvikling av en konfliktpolitikk for organisasjoner
Å ta lærdom av de konfliktene en har vært i, eller følge opp konflikter ved å lage rutiner og følge opp disse i organisasjonen  er et annet innsatsområde for Ribert Kultur & Kommunikasjon.

Kurs i konflikthåndtering
For en rekke organisasjoner  har Ribert Kultur & Kommunikasjon utarbeidet og gjennomført kurs i kommunikasjon og konflikthåndtering.

Konfliktmegling
Konfliktmegling  slik vi kjenner det fra den skandinaviske modellen som Ribert Kultur & Kommunikasjon anvender ved megling, er en frivillig og fortrolig konfliktløsningsmetode hvor konfliktmegleren bistår partene i saken med selv å forhandle seg frem til en tilfredsstillende avtale ved hjelp av en strukturert prosess.

 

 

Forhandlinger
En forhandling er en samtale mellom to eller flere parter med motstridende interesser. Partene har mer utbytte av å komme til enighet enn å la være. Forhandlinger er en del av en konfliktmegling, men kan også gjennomføres selvstendig, i situasjoner hvor partene anerkjenner hverandres motstridende interesser, uten at dette har medført noen konflikt. Ribert Kultur & Kommunikasjon vil kunne bistå i forhandlinger for å flytte dem over fra å være posisjonsforhandlinger hvor partene nesten kun formulerer hver sine standpunkter til interesseforhandlinger der partene i stadig høyere grad anerkjenner hverandres interesser og behov. Slik vil begge parter ikke bare kunne komme til «å dele kaka», men «bake kaka større», og derigjennom være kreative og få mer ut av det enn de trodde innledningsvis.

 

 

Komplekse konflikter med mange aktører – og hvor konflikten gjerne er eskalert
I særlig langvarige og/eller eskalerte konflikter vil det kreves en rekke intervensjoner fra en og noen ganger flere konfliktmeglere. Ribert Kultur & Kommunikasjon har et nettverk av erfarne konfliktmeglere som han samarbeider med når konflikten er kompleks.

 

[button link=»http://www.ribert.no/kontakt/» color=»orange»] Ta kontakt om konflikthåndtering![/button]

 

 

 

Skroll til toppen