Konfliktmegling

 

For å løse en konflikt må det arbeides med både saken og relasjonen. Det må etableres en avtale, som alle parter kan leve godt med, og forholdet mellom partene må avspennes og bli tydeligere. Først da er løsningen holdbar. I visse tilfeller kan det skje en forsoning, men det er ikke nødvendigvis et mål, at partene skal bli venner og heller ikke, at alle konflikter skal løses.

Megling er en prosess der en utenforstående person forsøker å få to eller flere parter med motstridende interesser til å finne en felles løsning.

De viktigste utfordringene i konfliktmegling er gjerne:

  • å få partene til å se den andres følelser, interesser og behov
  • å løfte partene opp til å se at det finnes felles behov som går utenpå deres egne. Ofte vil parter da komme til en erkjennelse av at de faktisk har egeninteresse i å oppnå disse felles behovene

 

Vibeke Vindeløv har i sin bok ”Konfliktmægling” følgende definisjon på konfliktmegling:

”En frivillig og fortrolig konfliktløsningsmetode, hvor en eller flere upartiske tredjepersoner hjelper partene til selv å finne en for dem tilfredsstillende løsning gjennom en strukturert prosess. Tredjepersonen treffer ingen avgjørelse i saken”.

Det er også denne definisjonen det undervises i på det juridiske fakultet ved Københavns Universitet, både i forbindelse med den juridiske kandidatutdannelsen og i forbindelse med masterutdannelsen i konfliktmegling.

 

 

Frivillighet
Konfliktmegling er fullstendig frivillig, og det vil være mulig for både partene og konfliktmegleren å forlate konfliktmeglingen, såfremt de måtte ønske det.

Fortrolighet
Alt som blir sagt og utvekslet under konfliktmeglingen er fortrolig, hvilket sikrer at partene kan snakke fullstendig fritt under selve prosessen.

Upartisk konfliktmegler
Konfliktmegleren vil alltid sørge for, at ingen av partene er i tvil om at megleren ikke tar parti for den ene eller den andre parten. På samme måte vil konfliktmegleren forholde seg nøytral til resultatet av meglingen, og heller ikke selv ha noen interesse i utfallet. Dette sikrer at partene trygt kan få deres konflikt(er) løst ved megling.

Strukturert prosess
Selve prosessen, som ledes av en konfliktmegler, vil være strukturert på en måte som sikrer at partene får optimale betingelser for selv å få løst deres felles konflikt.

Tredjepersonen, konfliktmegleren, treffer ingen avgjørelse, det gjør partene selv. Det understrekes at konfliktmegleren er behjelpelig med selve prosessen – løsningen ligger hos partene selv.

Skroll til toppen