Ribert Kultur & Kommunikasjons formål

 

… er å få frem det beste i hver enkelt, slik at vi får en mer konstruktiv verden. Det betyr

  • Håndtering av spenninger inne i meg, slik at kraften  jeg har blir konstruktiv og kanalisert til glede for meg og de jeg kommer i befatning med
  • Avklaringer mellom deg og meg – mellom dine og mine
  • Utvikling av tillit hos deg, og i de gruppene og i de organisasjonene du befinner deg

…så vi i fellesskap kan skape gode, utviklende, bærekraftige, kreative og løsningsorienterte samfunn.

Demokrati til verden fra Skandinavia
Jeg liker å tenke at jeg har en etisk forpliktelse til å eksportere godene ved vår skandinaviske, likeverdsorienterte og demokratiske tradisjon. Jeg er heldigere stilt enn de fleste, og mye av grunnen til det er tilfeldig. Jeg har kommet til i denne rike delen av verden, og det blir viktig at jeg ikke kun ligger og «marinerer i den norske oljen» som dette landet har hatt flaks å finne utenfor sin egen stuedør. Jeg kommer fra en familie der det har vært økonomisk trygt, hvor jeg har kunnet tilegne meg kunnskaper og ferdigheter. Det er min plikt å formidle disse så stort og bredt som det kan la seg gjøre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er ikke kun en plikt å gjøre dette, men også en glede. Når jeg blir invitert, får oppdrag og bestillinger, er det moro å yte mitt beste, spennende å få lov til å være betydningsfull i andre mennesker, grupper og organisasjoners liv, og bidra i deres konstruktive og berikende utvikling.

Mangfold til Skandinavia fra verden
Vi har oppnådd mye med vår demokratiske tilnærming, men har også mistet noe på veien. Å være ydmyk overfor hvordan andre kulturers organisering og tenkesett kan innebære fordeler og resultater som er bedre enn hvordan det er hos oss, må vi sørge for å ta inn over oss, og gjøre noe med. Eksempler vil kunne være hvordan familien og de nære relasjoner har en høyere verdi i mange andre kulturer enn vår, og at dette gjør at de har andre, og noen ganger bedre løsninger på f eks eldreomsorg. Vi har nok også kommet langt i vår kontroll av den enkelte borger, og har slik sett instrumenter for å sørge for at alle betaler for seg, og kan nyte godt av velferdsgoder. Dette er bra. Samtidig innebærer det ulemper. F eks hindrer det åpenbart innvandrere og asylsøkere som er i våre land  i å etablere seg med sin kreativitet, sitt pågangsmot og sin arbeidskraft.

Løsningen på slike paradokser er ofte ikke enkel. Ribert Kultur & Kommunikasjon har erfart at løsningen gjerne ligger i dialogen, at vi får satt oss ned og hørt hvordan andre gjør det, studerer det grundig og faktisk inntar en åpen holdning til at «de andre» faktisk vil kunne ha noe å bidra med.

En ytterligere gevinst ved dialogen er at den legger til rette for kreativiteten. Ved å sitte sammen med andre som tenker forskjellig, er annerledes, kanskje vil det motsatte av oss, og med dem drøfte, tenke høyt, lytte og snakke kan vi komme frem til noe nytt som ingen har tenkt før. Det er vekst og utvikling.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen