Om

 

Ribert Kultur & Kommunikasjons formål

Jeg kommer fra Skandinavia, kanskje det stedet i verden «gudene» har forunt med den mest fredelige måten å løse konflikter på, samt en likeverdig og demokratisk tradisjon vi har maktet å holde fast ved i godt over hundre år. Jeg er en person som er på vei, og – akkurat som du – aldri kommer helt frem, men som stadig forsøker å lære av mine feil, utvikle meg og – i stadig større grad – finne ut hvem jeg er. Jeg forsøker å bidra med min skandinaviske demokratitradisjon, i kraft av meg selv, samtidig som jeg tar mine erfaringer fra mange og flertydige reiser omkring i verden med meg tilbake hit til vår kalde, våte del av verden oppe under Nordpolen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjennetegn ved Ribert Kultur & Kommunikasjon

Virksomheten kjennetegnes ved en ydmykhet av at det finnes mange virkeligheter, at hver enkelt er ulik, at folk gjør så godt de kan, og etter beste evne – og innen den opplevelsen de har av hvordan virkeligheten er – forsøker å gjøre det beste for seg og sine. Dette gir oss ulike konflikter, problemer og vanskeligheter. Disse kan overkommes ved dialog – som alltid er ønskelig, og i en del situasjoner meget vanskelig, noen ganger til og med umulig. Jeg bruker min mangeårige erfaring, fosøker å erindre de feil jeg har gjort, slik at jeg ikke gjør de samme igjen, og ser også på hva jeg har oppnådd, og hva det var som virket.

 

 

Curriculum Vitae (CV)

Når du leier inn en konsulent, ønsker du å kunne sjekke så nøye du kan hvem det er du får. Her finner du lenker til LinkedIn og til å kunne laste ned min CV.

Om du vil vite mer om min faglige forankring, er Nordiske Mediatorer og Norske Konfliktmeglere MMCC med deres etiske retningslinjer der du får mest informasjon.

 

 

Samarbeidspartnere

Min viktigste samarbeidspartner er fellesskapet av konfliktarbeidere og andre profesjonelle fasilitatorer i HowToSolve, en virksomhet som er opptatt av å tilby bistand i komplekse konflikter med mange aktører – vi er et kompetent alternativ til advokatstanden.

Vår bistand er supplement til juridisk assistande, og advokater er velkomne med i prosessen som rådgivere til hver av sine parter.

I tillegg har jeg en rekke samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt. De viktigste i skandinavisk sammenhen er Einar Columbus Salvesen, TrondLexau og Mie Marcussen – tillegg til mitt faglige samarbeid med Senter for samarbeid og konflikthåndtering, Norske Konfliktmeglere MMCR og Nordiske Mediatorer, hvor jeg også sitter i styret.

 

 

 

Sagt om Ribert Kultur & Kommunikasjon

For mange av mine kunder har jeg hatt lange oppdrag, andre har jeg gjort enkeltstående korte oppdrag for, f eks vært inne og bistått med å håndtere en konflikt. I en del tilfeller har jeg kommet tilbake fordi kunden har opplevd at det var produktivt å hente meg inn. Hvordan en del kunder har opplevd ulike tjenester jeg tilbyr, har jeg samlet her.

Skroll til toppen