Samarbeidspartnere

 

HowToSolve

Steinar Ask, Trond Lexau og jeg har nå lansert  HowToSolve, et arbeidsfellesskap der vi tilbyr bistand i komplekse konflikter, gjerne med mange aktører. Vi er alle tre utdannet med mastergrad i konfliktmegling og -løsning (MMCR) fra Københavns Universitet.

Vi slår oss sammen for å kunne bistå med mer enn én konfliktarbider for effektivt å vurdere om konflikten er egnet for konfliktmeglingstilnærming samt om partene er modne for å søke løsninger i fellesskap. Vi ønsker også å kunne tilpasse våre tilnærminger på en robust og effektiv måte slik at konflikter – som ellers ville kunne versere lenge, f eks i rettsystemet – kan bli håndtert, og partene komme videre i sitt virke. Les mer på https://howtosolve.no/.

 

 

Einar Columbus Salvesen                                          

Einar Columbus Salvesen driver Columbus Consulting AS som tilbyr tjenester og ekspertise som baserer seg på bred kompetanse innen organisasjons- og lederutvikling, opplæring og veiledning. Selskapet bistår med å utvikle produktive og fleksible organisasjoner gjennom å styrke kommunikasjon og samtaleferdighet i privat og offentlig virksomhet i Norge, såvel som internasjonalt. Selskapet drives som et enmannsforetak av psykolog Einar C. Salvesen, men har tilgang til et nettverk av ressurspersoner etter behov.

Med utgangspunkt i «den menneskelige faktor», har selskapet hatt oppdrag på alle nivåer innen næringsliv og forvaltning, og i forbindelse med internasjonale demokratiseringsprosjekter innen arbeidslivet i ulike land. Columbus Consulting er hos kundene kjent for å skape tillit og resultater hos alle parter

 

Trond Lexau

Trond Lexau, Bergen, er utdannet som Master in Mediation and Conflict Resolution, MMCR ved Københavns Universitet. Han er nestleder i Nordiske Mediatorer MMCR og sekretariat for Norske Konfliktmeglere MMCR. Han er initiativtaker og daglig leder i Senter for Samarbeid og Konflikthåndtering. Han er cand.jur. fra Universitetet i Bergen, og har drevet advokatpraksis siden 1977, med spesialfelt bygge- og entrepriserett.

Gjennom sin advokatpraksis har han bistått privatpersoner, næringsliv i Norge og andre nordiske land, kommuner og banker. Han har praktisert over et meget bredt register, som familiesaker, arvesaker, erstatningssaker, selskapsforhold, eiendomskonflikter, arbeidslivskonflikter og straffesaker. I byggesakskonflikter har han bistått både byggherre-, entreprenør- og konsulentsiden. Mye av advokatvirksomheten handler i dag om konfliktanalyse, konfliktrådgivning og konfliktstrategier.

Han har 25 års praksis som kursarrangør- fra mindre kurs og seminarer til store konferanser. Hans kontor har i 25 hatt sekretariatfunksjoner for en yrkesorganisasjon, og Lexau har også lang erfaring fra politiske påvirkningsprosesser, på lokalt og nasjonalt nivå.

 

Mie Marcussen

Mie Marcussen er grundlægger og indehaver af Marcussen & Co. Siden 2001 har hun mæglet og forhandlet mere end 500 konflikter for virksomheder og privatpersoner. Samtidig har hun ledet processer med op til 100 parter.

Mies faglige niveau og brede erfaringsgrundlag gør hende til en eftertragtet underviser og foredragsholder. Igennem mange år har hun formidlet viden om konflikthåndtering til gavn for det private erhvervsliv, skoler, fagforeninger og en stribe andre.

Faglige fundament

I 10 år har Mie arbejdet som personalejuridisk rådgiver og forhandler. I Dansk Industri har hun forhandlet mere end 500 mæglingsmøder for danske koncerner som Grundfos, Rockwool, Lundbeck og Leo Pharma. Ligesom hun har arbejdet med psykisk arbejdsmiljø, CSR og integration.

Hun har også erfaring som ekstern lektor i konfliktmægling og forhandling på Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Copenhagen Business School. Og er underviser på adskillige Folkeuniversiteter.

Mie er cand.merc.jur. med speciale i personalejura og arbejdssociologi og master i konfliktmægling fra Københavns Universitet. Hun er medforfatter til bogen «Mellem Os – ABC til konflikt».

Tillidshverv

Næstformand i Nordiske Mediatorer siden 2006.

Tidligere formand for bestyrelsen i Center for Konfliktløsning samt Rådsmedlem i Rådet for International Konfliktløsning.

 

 

Senter for Samarbeid og Konflikthåndtering   

Senter for Samarbeid og Konflikthåndtering er en frittstående og uavhengig virksomhet som arbeider ut fra den forutsetning at konflikter kan håndteres konstruktivt og at samarbeid kan gjøres mer fruktbart.

En vanlig definisjon av mediasjon er:

Mediasjon er en frivillig og fortrolig konflikthåndteringsmetode, hvor en upartisk tredjeperson ( mediator) hjelper partene med å finne en for dem tilfredsstillende løsning, gjennom en strukturert prosess. Mediator treffer ingen avgjørelse i saken.

 

«Mediasjon» er en fornorskning av det engelske ordet «mediation», som betyr megling i betydningen konfliktmegling. Vi bruker ordet mediasjon og mediator som uttrykk for en spesifikk prosess ledet av en kvalifisert megler, som arbeider innenfor anerkjente internasjonale meglingsnormer.

 

Nordiske Mediatorer                                                  

Nordiske Mediatorer, Master of Mediation & Conflict Resolution, MMCR er en forening for mediatorer/konfliktmæglere, der kvalificerer sig ved at have en Master i konfliktforståelse og konfliktmægling / Master in Mediation and Conflict Resolution (MMCR) fra Københavns Universitet.
Medlemmerne kommer hovedsageligt fra de nordiske lande og har vidt forskellige faglige baggrunde og arbejdsområder, hvori de udøver deres praksisser som konfliktmæglere.

Nordiske Mediatorer er stiftet den 24. september 2004 og har sit hjemsted i København, Danmark.

Foreningens formål er:
• at udbrede kendskabet til, og anvendelse af mægling/mediation/alternativ konflikthåndtering,
• at arbejde for kvalitetskrav for mediatorer
• at bidrage til kompetenceudvikling gennem efteruddannelse, samt
• at sørge for et forum for at opbygge netværk for foreningens medlemmer.

Nordiske Mediatorer er medlem af Nordisk Forum, som er en forening for mediatorer med forskellige mediatoruddannelser og erfaring.

 

Norske Konfliktmeglere MMCR

Vi som står bak dette nettstedet er alle utdannet «Master in Mediation and Conflict Resolution – MMCR», på Det juridiske fakultet ved Københavns Universitet, og tilsluttet den felles nordiske organisasjonen «Nordiske Mediatorer MMCR».

Dette nettstedet skal ivareta behovet for informasjon om konfliktmegling som fag, og gi deg mulighet til å komme i kontakt med en norsk «Master i Konfliktmegling».

På norsk kalles denne utdannelsen «Master i Konfliktmegling».  Vi betegnes både som mediatorer og konfliktmeglere.

Konfliktmegling er en frivillig og fortrolig konfliktløsningsmetode, hvor en upartisk konfliktmegler hjelper partene med selv å forhandle seg fram til en, for dem, tilfredsstillende løsning gjennom en strukturert prosess. Megleren treffer ingen avgjørelse i saken.
Når parter velger megling, er det fordi de erkjenner at de selv ikke har kunnet løse sin konflikt, men samtidig ønsker å ha innflytelse på hvordan konflikten løses.

En megler er ikke en erstatning for en rådgiver, men et supplement som gir rådgiveren (f.eks. en advokat) bedre mulighet for å gi råd, mens megleren sørger for at prosessen blir ivaretatt.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen