Hjem

Utvikling av effektive organisasjoner,

ledere og medarbeidere

– som løser konflikter.

 

Ribert Kultur og Kommunikasjon tilbyr tjenester og ekspertise innen organisasjonsutvikling, mangfold, flerkulturell ledelse, samt utvikling av den enkelte leder og medarbeider.

Ribert Kultur og Kommunikasjon har bred bakgrunn fra formidling, konfliktløsning, flerkulturell forståelse og mangfold og gir hver enkelt praktiske ferdigheter i kommunikasjon og samtaler. Team utvikles, den enkelte integreres, grupper blir sterke og organisasjonen effektiv, tilpasningsdyktig og fleksibel. Innen rammene av virksomhetens verdier og målsettinger utvikles ledere og medarbeidere. Hver enkelt blir mer seg selv, får ferdigheter til å si ifra, og til å tilpasse seg. Konflikter løses, og energien går til å trekke lasset i den retningen organisasjonen skal.

Med utgangspunkt i konfliktmegling, tverrkulturell kommunikasjon og annet arbeid med prosesser mellom mennesker, har firmaet i en årrekke bidratt til hurtig og konstruktiv endring i både private og offentlige virksomheter i Norge. I stadig større grad tar Ribert Kultur og Kommunikasjon også internasjonale engasjementer.

Skroll til toppen