Konflikt

 

Konflikter er et livsvilkår. Der mennsker finnes sammen oppstår det uoverenstemmelser, noen mener noe, mens andre mener noe annet. Den ene har interesse av noe som den andre også gjerne vil ha. Det en gruppering mener er et gode, mener en annen gruppering er et onde, og slik holder vi på. Slik er det, og slik er vi. Dette behøver slett ikke å være farlig.

Det som er betydningsfullt er hvordan vi forholder oss til disse uoverensstemmelsene, hvordan vi håndterer konflikter, for de kan eskalere, og det kan eksplodere mellom parter i en konflikt hvis konflikten blir håndtert på uheldige måter. Det er farlig.

Hvordan vi håndterer konflikter dreier seg om hvordan vi kommuniserer med de vi er i konflikt med, og hvordan andre som kommer inn i konflikten, f eks som meglere, kommuniserer. Konflikthåndtering er god kommunikasjon.

 


Under istiden var det mange dyr som frøs i hjel.

Piggsvinene ble derfor enige om å bo sammen i grupper. Slik holdt de varmen, og beskyttet hverandre. Men piggene skadet de nærmeste, nettopp dem som de ga mest varme til. Så besluttet de å skille lag, og gå hver til sitt. Da begynte de igjen å fryse i hjel.

Derfor måtte de bestemme seg for enten å akseptere hverandres pigger, eller å forsvinne fra jordens overflate. Visdom kom til dem, og de bestemte seg for å bli sammen. Slik lærte de å leve med små sår og skrammer som forholdet til en nær person kan forårsake, siden varmen fra dine nære er viktigere.

Slik overlevde de.

Moralen til historien er: Den beste relasjonen er ikke den som forener perfekte mennesker, men derimot den hvor hvert individ lærer å leve med de andre sine feil, og å legge merke til og beundre deres kvaliteter.


 

 

Konflikter er altså ikke farlige, i seg selv. Hva er så en konflikt? Den definisjonen vi konfliktmeglere MMCR bruker er:

Konflikter er uoverensstemmelser mellom to eller flere parter, som fremkaller spenninger hos den enkelte.

Vibeke Vindeløv, professor i Konfliktmægling ved Københavns Universitet.

 

Konflikten har således to aspekter: uoverensstemmelse viser til den sak man er uenig om, mens spenninger viser til forholdet mellom de uenige. Det handler altså om noe, og uenighetene eller misforståelsene påvirker folk. Det er i dette krysningsområdet det utløses energi, som enten kan skape eksplosjoner eller nyutvikling.

 

Hvordan vi oppfatter konflikter påvirker hva vi gjør med dem. Vi forholder oss til konflikter på ulike måter. Vi kan forsøke å;

  • ignorere
  • eskalere
  • fjerne
  • håndtere

konfliktene.

Ignorering kjenner vi f.eks. fra familien når vi i forbindelse med en krangel får oppfordringen: ”Skal vi ikke snakke om noe hyggelig, dere?”

Eskalering kan beskrives ved uttrykkene «å gi tilbake med samme mynt» eller «øye for øye, tann for tann«.

Fjerning Ideen om å fjerne konflikten ligger ofte innbakt i den juridiske forståelsen, nemlig at konflikten er noe forstyrrende. Derfor vil vi gjerne fjerne den.

Håndtering er grunnlaget for en tredjeparts bidrag, slik som megling.

Ettersom megling er et tilbud til parter som er i konflikt, er det en betingelse at både partene og megleren baserer forståelsen av konflikt på at konflikter kan håndteres.

Dersom partene har et ønske om å eskalere konflikten, kan ikke megleren gjøre annet enn å komme med tilbud om å megle mellom partene, evt. begrunne hvorfor megling kan være hensiktsmessig.
Først når partene anser håndtering som det beste alternativet, vil megling være aktuelt. 

Skroll til toppen