Tjenester

 

Ribert Kultur & Kommunikasjon tilbyr en rekke tjenester innen menneskelig samspill, mellommenneskelig kommunikasjon og egenutvikling.

Konflikthåndtering er et av de sentrale områdene i min virksomhet. Tverrkulturell kommunikasjon, herunder kommunikasjonstrening kan jeg bidra med ut fra personlig erfaring både som innvandrer, utvandrer, og med kompetanse fra de internasjonale bevegelsene jeg er del av.

Jeg har således kunnet utvikle integreringsprogrammet Mentor, som jeg er meget stolt over, og som jeg nå legger tyngde bak å markedsføre, idet jeg mener jeg har fått til en måte å bistå folk til å være på, og være sammen på som er både produktiv, effektiv og empatisk.

For å lykkes med å få mentor rullet ut i stor skala trengs en rekke fasilitatorer. Defor ønsker jeg å trene konsulenter som kan kjøre blant annet mentor, et program som får til integrering av minoritetsspråklige, deres kolleger og ledere – et konkret eksempel på hvordan organisasjoner kan utvikle seg. Utvikling av kommunikative infrastruktur en annen integrert del av arbeidet jeg bedriver i organisasjoner og virksomheter.

Jeg holder kurs, foredrag, driver prosessarbeid og fasilitering, supervisjon, coaching og gjør focusing både overfor enkeltindivider og i grupper og virksomheter.

Til tider blir jeg pinlig berørt over hvordan vi behandler hverandre, eller snakker om annerledes tenkende, eller minoritetsspråklige som har kommet til landet. Da er det godt å være utlending i et land hvor kongen er opptatt av at alle skal bli den beste versjonen av seg selv. Mitt virke i dette landet er for å bistå den enkelte, organisasjoner og virksomheter med å få til det.

Skroll til toppen