Mentor – et integreringsprogram

 

Mer enn en metodologi er Mentor en måte å være på for å inkorporere andre i allerede eksisterende fellesskap.

Mentorer et effektivt integreringsprogram fordi det involverer minoritetsspråklige arbeidstagere like aktivt som deres kolleger og deres ledere. Integrering skjer ved at alle disse aktørene i like stor grad deltar i forbedringen av kommunikasjon og adferd.

Mentor-programmet sørger for at alle får en god forståelse for:

 • den beste holdningen til hva det er nødvendig å foreta seg
 • den mest konstruktive måten å tenke på
 • den mest produktive måten å opptre på.

 

Målsetninger og innsatsområder

Minoritetsspråklige deltakere som skal inkorporeres

Programmet kombinerer to grunnleggende dimensjoner overfor den minoritetsspråklige;

 

Minoritetsspråklige deltakere

lærer å:

 1. identifiserer hvilke forventninger som det er til den jobben de innehar,
 2. blir klare over hva de gjør godt, og hvilket forbedringspotensiale de fortsatt har i sin jobb,
 3. tar ansvar for å stille spørsmål til sin mentor hver gang noe fremstår som uklart,
 4. lærer seg å gi tydelige tilbakemeldinger til mentoren om hvordan mentor coacher, kommuniserer og følger dem opp.

 

Mentorer,

kollegaene som opptrer som veiledere lærer å:

 1. være tydelige på hvilke krav som stilles til den jobben den minoritetsspråklige har,
 2. støtte den minoritetsspråklige i å få til det som trengs,
 3. gi nyttige tilbakemeldinger om hvordan den minoritetsspråklige arbeider med sine utfordringer,
 4. svare på spørsmål den minoritetsspråklige stiller – eller sørge for å kanalisere spørsmålene videre dersom mentor ikke kan svare,
 5. utfordre den minoritetsspråklige til å arbeide enda hardere med å utvikle sine språk og kommunikasjonsferdigheter.

 

Ledere

Lederen må vite at ingen ting skjer av seg selv.

Det er lederen sin rolle å:

 1. introdusere – «selge inn» – programmet blant sine ansatte,
 2. følge opp jevnlig med forespørsler om hvordan det går,
 3. etterspørre resultater av arbeidet,
 4. bistå med å håndtere utfordringer som oppstår underveis,
  1. uenigheter mellom mentor og den minoritetsspråklige,
  2. praktiske vanskeligheter med å få til å møtes, m.m.
 5. legge til rette for at ukentlige møter mellom mentorer og minoritetsspråklige finner sted.

 

Ledere skal også sette av tid til samlinger med ekstern konsulent som fasiliterer hele programmet.

 

Ekstern konsulent

En erfaren konsulent har samlinger med minoritetsspråklige og mentorer, hvor det er gunstig at lederen deltar. Samlingene foretas anslagsvis over tre timer hver 14 dag/4 uke.

 

Synlige endringer

Arbeidsplassen som sådan blir forandret på en positiv måte.

Den nyankomne som var opplevd som «annerledes»

 • blir inkorporert
 • klarer å endre det som må til for tilpasning til jobbutførelse og samkvem på jobben
 • beholder de væremåter og den forståelsen som er av mer privat og personlig karakter.

 

Mangfold bidrar til økt produktivitet

Forskning viser at mangfoldige bedrifter lykkes best og skaper bedre løsninger i markedet. Målet med integreringsprogrammetMentor er ikke det å slette forskjeller: Det er heller å få forskjellige mennesker til å leve sammen på en harmonisk og produktiv måte. Det som er annerledes vil kunne vise seg å tilføre noe nytt og spennende.

Gjennom integreringsprogrammetMentorvil bedriften klare å utnytte fordelene med å ansette folk med annerledes bakgrunn. I de fleste tilfellene skjer dette så fort som ansatte lærer den beste måten å være sammen og utføre arbeidet på. En evaluering av integreringsprogrammetMentorfinner du her.

 

Gevinster strekker seg ut over bedriften, til nytte for hele samfunnet – Min visjon for et mer inkluderende og rettferdig Europa.

Et integreringsprogram som dette er sårt tiltrengt.

Europa, slik vi har kjent det i mange år er ved å gå i stykker. Mange er bekymret for innvandringen og sterke krefter taler for å stenge grensene – ja, det har allerede blitt bygd gjerder for å stenge folk ute. Fra Norge sendes flyktninger tilbake til land som nordmenn anbefales å forlate. EU har inngått en avtale med bl a Tyrkia som det oser manglende empati av. Fra bydeler i sentrale land i Europa kommer det unge menn og kvinner som er villige til å ta livet av seg selv for sin sak. Det er snakk om unge mennesker som har vokst opp her i vesten, og som åpenbart føler seg mer tiltrukket av totalitære og fundamentalistiske tradisjoner enn vår.

En venn av meg gjorde sitt første store antropologiske feltarbeid blant Herri Batasuna, den politiske delen av den baskiske militære bevegelsen ETA som gjorde ulike angrep på både militære og sivile mål i Spania. Hans spørsmål var hva som kunne få folk til å ta livet av kvinner og barn for å argumentere for sin sak. Svaret han kom opp med var at de ikke opplevde å bli lyttet til, at de ikke ble tatt med på noen likeverdig dialog, og at de følte seg overkjørt av – og ikke integrert i storsamfunnet.

Ungdommer som enten reiser til f eks Syria for å kjempe for IS, eller begår voldshandlinger her i Europa er mer tiltrukket av, og integrert i denne typen fellesskap enn de er i våre demokratiske. Det kan jeg forstå. Vi har gjort forsvinnende lite, på et individuelt, personlig plan overfor den enkelte for at de skal bli inkorporert hos oss. Vi har ikke ønsket dem velkommen, og inkludert dem på en respektfull måte ved å stille krav og bistå dem i å oppnå å leve opp til kravene våre.

Arbeidsplassen har vist seg som en av de beste arenaene for integrering, når programmer som Mentorblir satt i gang.

Her kan du se hvordan du praktisk går frem for å sette i gang med Mentor.

Mentor tar mål av seg til å gjøre våre arbeidsplasser, våre demokratiske væremåter og våre arenaer mer attraktive enn fundamentalistiske bevegelser som ødelegger det vi har bygget opp.

Det kan la seg gjøre. Vi må begynne nå. Det vil komme mange motargumenter og mye motbør. Det må vi tåle. Dersom det Europa jeg liker, og er stolt over og glad i, skal overleve, tror jeg ikke vi har så mange valg.

Likevel er jeg optimistisk: Jeg har prøvd dette på mange arbeidsplasser i godt over 15 år, med strålende resultater. Jeg ser at Mentor nå kan rulles ut.

Velkommen du som vil være med på dette.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen