Sagt om

 

Konflikthåndtering

På Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo benyttet vi oss av Ribert Kultur & Kommunikasjons kompetanse i en svært vanskelig situasjon i vår husøkonomavdeling, en avdeling med 100 ansatte, 7 mellomledere, og meg selv som husøkonom. Avdelingen var preget av stor misnøye med meg som leder, vi hadde en gruppe mellomledere som var utydelige og vi kommuniserte dårlig i avdelingen. Jo mer streng og rigid jeg som leder ble, jo mer opposisjonelle og frustrerte ble mine medarbeidere. Situasjonen ble til slutt ganske fastlåst.

Over en periode på kun noen få måneder hjalp Kjell oss med å bli ferdig med gammel historie og komme over i dialog. Gjennom jevnlige kommunikasjonsmøter fikk medarbeiderne et sted å lufte sin frustrasjon, og de ble raskt utfordret på hvordan de selv kunne bidra til endring.

Mine mellomledere og jeg ble coachet, noe som bl.a. innebar opplæring i ulike verktøy for tydelig og rettferdig lederskap.

Alle lærte vi noe om å ta opp ting før de ble store problemer, å gi tilbakemeldinger på en konstruktiv måte og vi jobbet oss gjennom viktige temaer i avdelingen som respekt og samarbeid for å finne en felles plattform å jobbe videre på.

Fortsatt, etter flere år, bruker jeg “en Kjell” når jeg står ovenfor en krevende situasjon. Har stadig nytte av de ulike verktøyene vi lærte den gang.

Beate Voetman, Executive Houseekeper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentor
Minoritetsspråklige arbeidstagere:
•    Det har vært veldig spennende. Jeg følte at jeg ble trygg av det og fikk bedre selvtillit. Første gangen var jeg veldig usikker og utrygg, men så ble det bare bedre og bedre for hver gang. Tidligere snakket jeg lite på jobb, nå snakker jeg mye mer. Jeg har lyst til å lære mer. Mentoren min var kjempebra, men jeg kunne ønsket meg enda mer tid med henne.
•    Jeg har fått fin veiledning. Føler at jeg har fått mer selvtillit i forhold til å skrive. Jeg er ikke redd for å vise fram det jeg skriver til mentoren. Det er greit å spørre andre kolleger også. Neste år vil jeg begynne på hjelpepleierutdanning. Selvtilliten og motivasjonen har jeg fått gjennom Mentor.
•    Jeg er kjempefornøyd med å ha fått tilbudet om arbeidsnorskopplæring. Spesielt å jobbe med mentoren har jeg lært masse av. Det er bra at mentoren (avdelingslederen min) skjønner hva jeg sliter med. Nå skriver jeg lange dagsrapporter. Tidligere turte jeg ikke å skrive i det hele tatt. Jeg og mentor fortsetter å jobbe sammen om oppgaver. Det er litt flaut og skamfullt å gå på arbeidsnorsk, men nå tenker jeg at jeg ikke bryr meg om det lenger.
•    Det har vært flott med kontinuitet i å øve seg i temaer vi har tatt opp. Jeg har lært at hindringer er i hver og en, og at den største hindringen er en selv. Selvtilliten jeg har fått på kurset har gjort at jeg i dag er et helt nytt menneske. Jeg skjønte at dette var en mulighet jeg hadde til å vokse som menneske. Den muligheten grep jeg.
•    Kjell har vært veldig flink. Han er som en psykolog. Vi har hatt utrolig spennende diskusjoner. Jeg har blitt mer reflektert i forhold til å si ting på en riktig måte, for ikke å bli misforstått. Kurset har vært for kort og for lite. Flere ansatte må få muligheten til å blomstre!
•    Jeg vil fortsette å øve meg. Kjell har vært flink til å lære bort. Det har vært morsomt. Jeg følte meg trygg. Kjell fikk oss til å føle oss trygge.
•    Det har vært gøy å være på kurs, oppmuntrende og god grobunn for å utvikle seg. Jeg har arbeidet med min måte å kommunisere på. Jeg føler at det går mye bedre nå. Kurset må fortsette! Mest av alt jobbet vi med bevisstgjøring om selvstendighet.

Mentorer:
•    Jeg har blitt flinkere til å tørre å si fra om ting og til å rette på ansatte. Det å være med på runder med arbeidsnorsk som mentor har endret meg. Det er veldig positivt. Kjell tøyer grenser på en positiv måte.
•    Jeg visste ikke hva jeg gikk til, trodde det skulle være mye grammatikk. I stedet har det vært mer personlighetsutvikling. Som språkkurs ser jeg at det har vært viktig, spesielt for de minoritetsspråklige damene. Til tider som mentor har jeg slitt litt med å finne motivasjon, skulle ønske det hadde vært flere mentorsamlinger. Deltakeren min skal fortsette på utdanning. Motivasjonen til det har han fått på kurset. Jeg har lært å være mer dristig og å tørre å være det. Takket være mentorsamling unngikk jeg sykemelding i løpet av vinteren. Det har rett og slett vært godt å være her.
•    Jeg har lært masse. Metodene vi har lært av Kjell er i hodet mitt hele tiden. Jeg er også minoritetsspråklig og jeg har brukt årevis på å komme så langt som deltakerne har gjort i løpet av de månedene de har gått på kurs. Kjell tør å stå i ubehagelige situasjoner. Han er utholdende, presser på og kommer mye lengre enn andre. Kjell bruker rollespill, humor, gode historier som er lette å huske.
•    Jeg er heldig som har fått deltatt. Det har vært lærerikt, jeg har blitt tryggere på kommunikasjonen med mine ansatte. Når jeg gir informasjon er jeg bevisst på å sjekke ut om de har forstått hva jeg sa. Det er fascinerende å bli kjent med minoritetsspråklige og høre deres historier.
•    Jeg har lært å være tydeligere når jeg kommuniserer. Nå tør jeg å rette på kolleger. Generelt har det gjort at det er lettere å kommunisere med kolleger.
•    Jeg tør å rette på andre, har nå skjønt at det er til hjelp for dem. Det er spennende å ha blitt kjent med deltakerne. Personene trer fram på en helt annen måte enn tidligere.

Ledere:
«Jeg har hatt to roller; som mentor og leder. Det har vært naturlig å føle seg mer som mentor enn leder. Deltakeren, den minoritetsspråklige arbeidstageren, derimot har nok tenkt på meg mest som leder. Før kurset var deltakeren kun opptatt av å lære muntlig norsk, nå vil hun også lære seg skriftlig. Som mentor lærer en deltaker å kjenne på en helt ny måte. En hører deres historie og personen trer fram. Det er viktig å kartlegge behovet for arbeidsnorskopplæring for alle ansatte i bydelen.»

«Deltakeren min, den minoritetsspråklige arbeidstageren, måtte erkjenne at hun faktisk ikke kunne så godt norsk Hun har vært i Norge i veldig mange år og lagt seg til et helt feil språk. I begynnelsen var hun skeptisk til Integreringsprogrammet-Mentor, men da hun kom i gang ville hun gjerne fortsette. Nå tør jeg si fra om at jeg ikke skjønner hva ansatte mener. Jeg og deltakeren vil fortsette å jobbe med arbeidsnorsken. Dette opplegget er unikt!»

 

Kurs

«Takk for et fantastisk bra kurs. Jeg lærer ennå ting om meg selv basert på ting du lærte oss.» Kjersti Østerås (deltager, kurs i kommunikasjon og konflikthåndtering, 2017)

Konflikthåndteringskurs, mine sterkeste opplevelser:
•    intervjustarten av kurset opplevdes positivt med god tid til den enkelte
•    kursleders engasjement og evnen å ”ta tak i ” det som ble sagt og relatere det til hverdagslige observasjoner/”sannheter”
•    kursleders evne til å skape latter og godt kursmiljø
•    kursleders åpenhet om egne opplevelser og holdninger
•    egenutviklende, kom på egne adferstrekk og har sett hva og hvordan jeg kan endre de uheldige av dem.
•    engasjerende kursleder med høy kompetanse! Skapte en trygg ramme, som skapte en åpen dialog.
•    endelig et kurs uten mye tørr teori, men heller relevante, lærerike øvelser.
•    stort utbytte! Kan benytte teknikkene i arbeidslivet samt privat.
•    interessant med ny kunnskap – mye håndfast å ta med seg.
•    gøy – mye humor og god stemning. Kursleder var god til å holde fokus på temaet.
•    flink kursholder – engasjert og klar i talen. «Ga mye valuta for penga». Skapte trygghet i gruppa.

«Etter kurset gikk jeg noen dager og grubla før jeg tok en samtale med min leder. Som jo Kjell hadde påpekt at de fleste gjør, satte han straks av tid til samtalen. Samtalen var tøff og samtidig lett. Lederen min hørte på meg og vi fikk i stand en avtale og oppfølging vedrørende temaet. Det føles nå mye lettere å være på jobb, selv om ingenting egentlig har skjedd.

I den virkelige samtalen husket jeg også å spørre leder hvordan han hadde det. Han var meget overraska over det jeg tok opp og hadde ingen anelse. Han var veldig positiv til at jeg hadde fortalt dette slik at også han fikk sjansen til å være mer observant i forhold til egen atferd. Fikk også ros for å ha tatt opp dette vanskelige temaet i stedet for bare å la det ligge eller søke etter ny jobb.

Alt i alt har dette gitt meg enda større tro på at samtalemetoden virker, og at det kan synes som vi faktisk kan si ”alt”, hvis det bare sies riktig. Så er det bare å trene på kommunikasjonsformen, Kjell har jo tross alt holdt på i snart 20 år! Ikke rart han er så god.»
Deltagere, kurs i kommunikasjon og konflikthåndtering.

 

Foredrag
” Ledere – mellom barken og veden”
Kjempebra! Han kunne vi hørt mer på, så nå ønsker vi oss eget kurs i kommunikasjon for oss ledere.
SKLs medlemsblad 5/2010

«Fasiliterende kommunikasjon» – dyktig foredragsholder, god til å kommunisere, gode spørsmålsstillinger.

– Ville si at jeg synes din forelesning var interessant og inspirerende. Verdsetter din erfaring ift minoritetsbakgrunn. Eliane Oliveira

«Konflikthåndtering» Dyktig foredragsholder – er engasjert, konfronterende og ivaretakende. Stort personlig utbytte. Meget bra foreleser.

«Vi har ved flere anledninger engasjert Ribert Kultur & Kommunikasjon til foredrag om kulturforståelse, og opplever:

  • Ribert kan mye om temaet kulturforståelse og tverrkulturell kommunikasjon – ikke bare på teoretisk nivå, men gir også konkrete eksempler. Det fører til at tilhørerne kjenner seg godt igjen, og kan få konkrete tips til hvordan kommunikasjonen kan bedres.
  • Han har en sterkt tilstedeværelse, er veldig engasjert (og det smitter), er intens og har med seg sitt publikum
  • Ribert er flinkt il å holde oppmerksomheten, og har god dialog med tilhørerne. De blir også involvert, slik at han har dem med seg hele veien.

Denne måten å formidle på er nyttig for arbeidstakere/arbeidsgivere som har ulike kulturer i staben sin, og som søker hjelp til å få arbeidsstedet til å bli et godt sted å være for alle og som ønsker at alle kvalitetsmessig leverer. Innhold og metode Ribert bruker overfor arbeidstakere og arbeidsgivere som har ulike kulturer på arbeidsplassen, er svært nyttige. Slik informasjon og refleksjon kan bidra til at bedrifter bedre kan nå sine mål når det gjelder kvalitet og leveranse/produksjon. Når arbeidstakere er trygge på hverandre, forstår hvordan andre tenker, vil man også ofte få til et bedre arbeidsmiljø som igjen er basis for kvalitet og trivsel.»

Aud Grethe Blaker, undervisningsinspektør Voksenopplæringssenteret, Bærum kommune.

 

Organisasjonsutvikling
«Kurset har gitt mening til begrepet ”Lærende organisasjon”. Det har vært positivt og givende. Min deltaker vil gjerne gå på kurs, men hun lærer nødvendigvis ikke noe av det. Dette kurset har hun derimot lært mye av. Som mentor har jeg lært like mye som deltakerne. Kjell har vært flink til å gripe tak i det folk har av egenskaper. Kjell ser mulighetene hos mennesker. Jeg vil anbefale ledere å sende flere deltakere på arbeidsnorsk. Alle deltakerne har hatt vekst underveis. Fra at deltakerne var engstelige for å by på seg selv, gikk det nærmest over til at de kjempet om å fram sine svakheter og problemer. Dette er et veldig bra integreringstiltak.» Mentor, Integreringsprogrammet-Mentor.
«Som leder mener jeg arbeidsnorsk burde være obligatorisk. Under intervjuet bør søkere få beskjed om at de blir sendt på arbeidsnorskopplæring. Fint at kurset var delt i to nivåer. Jeg merker at deltakerne våre, som er minoritetsspråklige damer, etter kurset tør å si fra om det de ikke forstår. De tør å stille spørsmål og har fått økt selvfølelse.» Leder, IntegreringsprogrammetMentor.

«Som mentor har jeg lært like mye som deltakeren. Vi har blitt kjent på en helt annen måte. Det viktigste jeg har lært er å tørre å stå i en ubehagelig situasjon. Mentor må fortsette å bli en del av Bydel Søndre Nordstrands faste opplæringsprogram. Alle må kreve det!» Mentor, Integreringsprogrammet-Mentor.

«På min arbeidsplass blir det stadig flere minoritetsspråklige ansatte. Problemet er ofte at det ikke stilles like store krav til dem. De slipper å skriftliggjøre, og går ikke inn i alle oppgavene. Ansvaret skyves over på andre og det oppstår ett A- og ett B-lag. Teamet blir ikke enhetlig. Det er kjempeviktig at de ansatte settes i stand til å gå inn og ta fullt og helt ansvar.» Mentor, Integreringsprogrammet-Mentor.

 

Konsulentopplæring
«Jeg har lært noe viktig av Kjells måte å presse deltakerne på. Det har utviklet seg fra gang til gang og virket sterkt. Mange minoritetsspråklige inntar en passiv rolle i arbeidsmiljøet. De blir undervurdert og usynlige. På kurset har de kommet fram med helt nye egenskaper og kunnskaper. « Mentor, Arbeidsnorsk.

Konsulenttreningsprogram for å fasilitere voksnes læring
•    Stort utbytte av Kjells metoder.
•    Mye teori med eksempler.
•    Kjell er en flott foreleser, har interessante poenger og får oss med i diskusjoner.
•    Relevant og interessant om samtaleteknikk.
•    Kjell var fantastisk.

 

Prosessarbeid/fasilitering
«I starten hadde jeg mye motstand, men ikke nå lenger. 2-3 ganger tok det før jeg ble omvendt, etter det synes jeg opplegget har vært perfekt.» Deltager, Integreringsprogrammet-Mentor.

«Alle på kurset var modige. De turte å bidra med egne problemer. Kjell skapte en motiverende atmosfære. Nå tør jeg å snakke med kolleger og foreldre. Kurset var veldig bra, men skulle ønske vi hadde bedre tid. Jeg har lyst å gå videre på skole, ønsker å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.» Deltager, Integreringsprogrammet-Mentor

«Det har vært kjempespennende å være i gruppa. Det er interessant å lære hva minoritetsspråklige sliter med. Kjell har vært flink til å få fram deltakernes problemer.» Mentor på Integreringsprogrammet-Mentor

«Jeg har lært mye. Da kurset begynte hadde jeg veldig dårlig selvtillit. Kjell trykket på ubehagelige steder. Det ble mye bedre etter hvert. Jeg ønsker å fortsette, det har jeg og mentor avtalt at vi skal. Jeg ønsker at mange flere må få muligheten til å delta på arbeidsnorsk!» Deltager, Integreringsprogrammet-Mentor

«Alle er med/tas med til å bidra. Engasjerende.»
«Lærerikt, utfordrende, interessante emner – fikk oss til å åpne oss.» Deltagere, kurs i konflikthåndtering.

 

Supervisjon/coaching
«Ribert Kultur og Kommunikasjon ga meg supervisjon i forbindelse med min dr.grads disputas. Rett før selve dagen satte Kjell seg ned med meg, og fikk plassert mye av det som på det tidspunktet surret rundt som en stadig økende spenning. Han fikk meg til å konsentrere meg om det viktigste ved selve disputasen: Han ba meg slutte å lese fag og gjennomgå ulike tenkte spørsmålsstillinger som kunne komme opp, og han fikk meg til å se at det jeg skulle få til var en kommunikasjonsutfordring. Det gjaldt å etablere en samtale – og for å få til det må man forberede seg på en annen måte.
Det er nødvendig å fange opp hva den andre spør om, det er viktig å etablere en felles forståelse av spørsmålene og temaene som skal diskuteres, det er legitimt å spørre om å få utdypet spørsmålet som har blitt stilt, og det er et smart trekk å formulere spørsmålet på egen hånd og be opponenten om å bekrefte eller avkrefte om han eller hun er enig. Gjennom å være aktiv i ordvekslingen etablerer man seg selv som en diskusjonspartner og ikke som en stakkars kandidat som skal til grilling. For meg ble disse og en rekke andre råd avgjørende for min egen prestasjon under seansen. Jeg fokuserte på samtalen, og gjennom dette fokuset forsvant mye av redselen for ikke å huske detaljer eller ikke kunne være med på avanserte teoretiske resonnementer. Det var vellykket – jeg gjorde det rett og slett temmelig bra – jeg var i samtalen og ikke rundt eller utkanten av den. Gjennom dette fokuset oppdaget jeg det som Kjell også gjorde meg oppmerksom på i forkant; ingen kjenner mitt dr.grads arbeid bedre enn meg selv.
Jeg vil også framheve Kjells undersøkende metode. Før han satt seg ned med meg for å gi råd, viet han god tid til observasjon – jeg var ikke klar over at han gjorde det, men jeg merket i systematikken i hans rådgivning at han visste en god del om hva som var mine spesifikke utfordringer. Jeg anbefaler Ribert Kultur og Kommunikasjon til personer som er i samme eller liknende stressituasjoner – der man kan komme langt med riktig kommunikasjon.»

Esben Leifsen, sosialantropolog

Se flere uttalelser om supervisjon med Ribert Kultur & Kommunikasjon

 

Tverrkulturell kommunikasjon
«Prosessen har vært viktig. Det viktigste resultatet er bevisstgjøring i forhold til at deltakeren min kan bra norsk, men har utfordringer han må jobbe mer med. Deltakeren vil melde seg på videregående norskopplæring. Det er viktig at vi som norske også tør å si fra når vi ikke forstår hva deltakerne mener.» Leder, arbeidsnorsk

«Jeg har lært at det er greit å rette på de som snakker feil. Nå spør jeg helt til jeg er sikker på at den jeg snakker til har skjønt hva jeg mener. Jeg skjønner at dette er en start, og at vi må jobbe videre. Som en oppsummering ønsker jeg mer av alt, gå mer i dybden på alle temaer vi har vært innom.» Mentor, Integreringsprogrammet-Mentor.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen