Kurs

 

Ribert Kultur & Kommunikasjon tilbyr kurs, fra hvilke deltagerne kommer tilbake med faktiske ferdigheter, klarere forståelse av situasjoner de står oppe i , verktøy til å ta tak i kommunikative utfordringer, og ofte også med en forpliktelse, overfor seg selv, til å ta tak i vanskelige samtaler eller situasjoner på jobben eller i livet for øvrig. Kursene fordrer aktiv medvirkning, og deltagernes egne erfaringer blir vektlagt. Læring blir knyttet opp til de faktiske behovene kursdeltagerne har.

Kurs i Kommunikasjon og konflikthåndtering

«Problem og løsning?«
Effektiv og empatisk kommunikasjon – konflikthåndtering

Dette er et todagers kurs med fokus på ferdigheter og praktiske øvelser. Deltagerne skal oppleve å kunne takle hverdagen på en bedre måte når de kommer tilbake på jobben.

Innhold

Teoriinnspill
 • forståelse av dialog, og hvordan dialog er det som gjør kommunikasjon
 •  forskjellen mellom sak og prosess
 • introduksjon av praktiske kommunikasjonsverktøy
 • forståelse av begrensningene ved vår egen oppfattelse av verden og forståelse av at det finnes mange virkeligheter
 • forståelse av konflikter samt måter å håndtere og forebygge konflikter
Simuleringer
 • tydeliggjøring av forskjeller i holdninger
 • nødvendigheten av tillit
 • nye måter å forstå ”sterke” og ”svake” personlige egenskaper
Øvelser
 • håndtering av kommunikasjonssituasjoner (konflikter og forhandlinger
 • forståelse av egne utfordringer
 • personlige tilbakemeldinger
 • etablering av kulturregler/avtaler for hvordan vi kommuniserer med hverandre i løpet av kurset

Last ned eksempel på kursprogram, eller les mer om kommunikasjon  eller konflikthåndtering.

Kurset er nøyere beskrevet i artikkelen Hvordan håndtere vanskelige personer?.

Kurset kan tilpasses slik at det blir lengre, og kan også gjøres kortere slik at det nærmest blir et foredrag.

Kurset gjennomføres for en rekke organisasjoner. En variant av kurset kallt «Hvordan takle vanskelige personer?« gjennomføres bl a for Tekna.

 

[button link=»http://www.ribert.no/kontakt/» color=»orange»] Ta kontakt om kurs i kommunikasjon og konflikthåndtering![/button]

 

 

 

Kurset «Ta ordet. Hva hindrer deg i det?»

Vi tenker at vi må finne ut av hva som hindrer deg i å ta ordet, for så, å fjerne hindringene. Derfor blir du invitert til en prosess hvor vi skaper trygghet i en gruppe, hjelper deg til å identifisere nettopp dine hindringer, og begynner utforskningen med å bryte mønstre.
Kurset tar utgangspunkt i dine egne erfaringer. Du vil før kurset bli oppfordret til å tenke gjennom, og ta med deg situasjoner du ønsker å takle bedre ift til å ta ordet. Innholdet i kurset vil altså bli tilpasset dine spesifikke behov.

[button link=»http://www.ribert.no/kontakt/» color=»orange»] Ta kontakt om kurs i å ta ordet![/button]

 

 

 

Kurset «Lederen som balansekunstner mellom krav og støtte»

…om å være en trygg og tydelig leder som våger å stille krav til arbeidstakernes jobbutførelse …

Kurset tar, som de andre kursene Ribert Kultur & Kommunikasjon tilbyr, utgangspunkt i deltagernes egne erfaringer. Deltagerne vil før kurset bli oppfordret til å tenke gjennom, og ta med seg situasjoner de ønsker å takle bedre ift til det å stille krav, og samtidig gi støtte. Innholdet i kurset vil bli tilpasset deltagernes spesifikke behov, og punktene under er således veiledende;

 • Hvordan skape en stemning som gjør at andre tør og vil snakke om det de ikke får så godt til?
 • Hvordan skal jeg selv leve opp til at det å stille krav er respektfullt?
 • Hvordan stille krav på en slik måte at mottageren har størst mulig sjanse for ikke å gå i vranglås?
 • Hva om mottageren går i vranglås?
 • Hvordan skal jeg lykkes med å ta vare på mine ansatte om de synes det er tøft å høre sannheten?
 • Hva hindrer meg i å være tydelig og stille krav?
 • Hvordan få til å stille krav om noe jeg ikke er så god til selv?
 • Hvordan skal jeg få mine ansatte til å forplikte seg til å videreutvikle seg?
 • Hvilke konsekvenser har det for meg, og mine ansatte om jeg ikke lykkes med å stille krav, og å støtte mine ansatte i å oppnå det vi skal?

«Lederen som balansekunstner mellom krav og støtte» gjennomføres for Utdanningsforbundet. Kurset  vil kunne tilpasses for andre organisasjoner på forespørsel.

[button link=»http://www.ribert.no/kontakt/» color=»orange»] Ta kontakt om kurs i å stille krav og yte støtte![/button]

 

 

 

Særlig tilpassede kurs
Ribert Kultur & Kommunikasjon vil, på forespørsel, kunne utarbeide, og gjennomføre kurs innen  de fagområdene firmaet har kompetanse på. Det betyr eksempelvis:

[button link=»http://www.ribert.no/kontakt/» color=»orange»] Ta kontakt om kurs du tenker din organisasjon har behov for![/button]

 

Skroll til toppen