Mangfold

 

Enhver skapning, enhver organisme, enhver person er unik og irrepetibel – kommer aldri igjen. Dette er vakkert. De forskjellene dette innebærer har i seg muligheter vi utnytter i alt for liten grad. Samtidig gir disse forskjellene oss noen utfordringer vi må bli dyktigere til å takle. Tankegangen som ligger bak konfliktmegling, og konfliktmeglingsmetodikk er nettopp dette. Ribert Kultur & Kommunikasjons kongstanke er å få introdusert dialog og gode kommunikasjonsrutiner på alle samfunnsområder, og i alle organisasjoner. Å håndtere våre ulikheter, kunne leve på en respektfull måte med dem, samtidig som vi er effektive, produktive og innovative starter med en erkjennelse av at alle er ulike. Vi betrakter verden fra vårt eget ståsted og med vårt eget perspektiv. Derfor er vår egen virkelighetsoppfatning ulik andre menneskers. Jeg forstår verden ulikt deg, du forstår den ulikt henne som forstår den forskjellig fra dem.

Carl Rogers skrev, i 1978 – mot slutten av en lang og produktiv karriere – en skjellsettende liten artikkel kallt: «Do We Need «A» Reality?» (Trenger vi «én» virkelighet?). Og hans svar var: «nei». Det er ikke bare slik at vi ikke behøver én enhetlig, felles virkelighet. Han hevder at utgangspunktet er farlig, og at det – i seg selv – fører oss ut i konflikter, at vi fjerner oss fra hverandre og at vi uthuler vårt eget eksistensgrunnlag, både det materielle og  økologiske, såvel som det sosiale og individuelle.

OLYMPUS DIGITAL CAMERARogers tar utgangspunkt i at de fleste fenomener gjerne ser ut som noe annet enn hva de faktisk er, eller at dette «hva de faktisk er» alltid vil kunne være noe annet.

  • stjernene ser ut som de beveger seg, men det er faktisk deg som farer avsted
  • jorden er ikke en fast, men en flytende masse
  • kjøkkenstolen din av tre – organisk stoff som består mer av rom enn av masse
  • stålpennen – er bygget opp av usynlige atomer som beveger seg med lysets hastighet
  • min familie, mine venner og mine klienter – når de har blitt lyttet til på et dypt nivå, vil da ofte gi uttrykk for hittil ukjente – også for dem selv – følelser og fornemmelser
  • mystiske og uforklarlige fenomener – f eks Snåsa-mannen, opplevelser av en særegen kontakt du kan ha med mennesker du møter, drømmer som viser seg å være visjoner…

Han sier: «Den eneste virkeligheten jeg i det hele tatt kan gripe, er verden slik jeg sanser og erfarer den i dette øyeblikket».

Denne forståelsen er utgangspunktet for konfliktmeglingsmetodikk, et argument for dialog der vi lytter til hverandre, og oftere kommer frem til en aksept av våre ulike virkelighetsoppfatninger og forståelse for hvor «den andre» kommer fra.

Det vil ikke være noe enkelt paradigmeskifte vi må få til, ei heller vil det bli smertefritt. Rogers konkluderte med at «insisteringen på et kjent og bestemt univers har vært en del av den sement som alltid har holdt kulturer sammen», så mye at annerledes tenkende opp gjennom tiden har blitt utstøtt, endog drept. Jeg har selv gått den veien at jeg har kommet til den samme erkjennelsen, og tenker, kjenner og fornemmer at dette er vårt håp som mennesker for å overleve og skape bærekraftige relasjoner og livsvilkår på alle vis.

Skroll til toppen