Organisasjonsutvikling

 

Alle organisasjoner bør se på seg selv som et organ, et verktøy for å få en rekke individer til å trekke i samme retning. Derfor vil organisasjoner alltid måtte være i kontinuerlig utvikling og endring. De må tilpasse seg de stadig endrede betingelsene…

En del ganger må virksomheten riste sine røtter, kanskje løsne dem, for – for en stund – å sette dem ned et annet sted.

 

 

Konflikter som mulighet til utvikling.

 

Utvikling av en konfliktpolitikk for organisasjoner, ref «Hva sier loven?»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skroll til toppen