Ribert Kultur & Kommunikasjon kjennetegnes ved …

 

 • å forstå at vi er et produkt av vår evolusjon og av hva de før oss gjorde med oss
 • aksepten av at ulike folkeslag  og grupper går frem på meget ulikt vis, og at det er mye å lære av det
 • innsikten om at det nesten alltid er noe under overflaten, at i relasjonen mellom mennesker er det nesten aldri slik det ser ut ved første øyekast
 •  respekten for at der det er to eller flere mennesker til stede oppstår det konflikter , og at konfliktene vil oppleves ulikt av hver enkelt
 •  kunnskapen om at konflikter kan løses, at det må gjøres gjennom dialog, og at det sjelden bidrar å finne ut hvem som har skylden
 • anerkjennelsen av at det finnes mange hindringer for at hver enkelt, hver gruppe og hver organisasjon faktisk gjør det som er «riktig»
 • ferdigheten til å bistå andre mennesker i å si hva de vil på en anerkjennende måte, se den andre og lytte etter hans og hennes interesser og behov samt få frem hvilket ansvar hver enkelt har, og hjelpe dem til å ta det ansvaret – eller hjelpe dem til å ta konsekvensen av å la være
 • å bistå bl a ledere i organisasjoner med å ta de beslutninger og utføre de handlinger som er nødvendige når personer i organisasjonen ikke tar ansvaret for egne bidrag i konflikter
 • ydmykheten over hvor langt det kan la seg gjøre å komme i kunnskap, ferdighet, kommunikasjon  og sameksistens

Slik har Ribert Kultur & Kommunikasjon bistått til å skape vilkår for vekst hos individer, grupper og organisasjoner i en årrekke. Ambisjonen er å fortsette med det lenge.

 

 

 

Hvordan går Ribert Kultur & Kommunikasjon frem?

 

Ribert Kultur & Kommunikasjon

 • er tydelig på hva firmaet kan bidra med, og formidler dette bredt
 • søker supervisjon  og bruker egen usikkerhet og tvil til å vokse
 • tar ansvaret for egne tilkortkommenheter ved å lære dem enda bedre å kjenne, og å sørge for å kompensere for dem
 • bruker styrker og svakheter – både de jeg selv har, og de jeg avdekker hos kundene – til å komme videre, skape glede og konstruktiv vekst

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen