Supervisjon / Coaching

 

Hva er supervisjon ?
Supervisjon er en samtale med kvaliteter som gjør at du grundig forstår en vanskelig situasjon du er i, ser din egen rolle i den og hvilke (nye) muligheter som finnes. Så består supervisjon i råd om hva du kan foreta deg, undervisning i hvordan du bør gå frem eller simulering av situasjonen slik at du føler deg trygg på hva du skal gjøre og hvordan. Avslutningsvis innebærer supervisjon en forpliktelse av deg selv til å gjøre noe med den vanskelige situasjonen du står i, eller leve godt med at du ikke foretar deg noe.
Du vil altså kunne ha bruk for en samtalepartner, som kan bistå deg med å komme videre med ulike utfordringer, og med å takle vanskelige situasjoner på en bedre måte.
Supervisjon kan bestå av bl a coaching, råd, focusing, undervisning og simulering.
Supervisjon kan være individuelt og/eller i gruppe. Supervisjon betyr overblikk.

 

Hva tilbyr Ribert Kultur & Kommunikasjon?

Ribert Kultur & Kommunikasjon tilbyr supervisjon for å:

 • Bedre erkjenne hvilken situasjon du befinner deg i
 • Finne ditt eget handlingsrom i situasjonen, og ta ansvar for å bruke det
 • Lære deg å leve godt med det du er nødt til å akseptere
 • Ta tak i det du kan gjøre noe med
 • Finne ut hva du er nødt til å si til hvem
 • Utvikle gode setninger, som er dine, for å si det du må
 • Simulere samtaler ift situasjonen du skal håndtere slik at
  • Du fremstår som autentisk, deg selv, med tyngde – dog uten å overkjøre andre
 • Forplikte deg til å si det du er nødt til å si eller
 • La være å gjøre noe med situasjonen, og akseptere det slik at du kommer videre i livet

 

Perspektiv - lys og tåke 5_400x299

Hva kan du oppnå med supervisjon hos Ribert Kultur & Kommunikasjon?

Hos Ribert Kultur & Kommunikasjon kan du få bistand til bl a å:

 • Forstå deg selv bedre
 • Være deg selv
 • Fylle din rolle
 • Snakke med autoritet
 • Si din mening
 • Uttrykke dine behov
 • Gi og ta tilbakemelding
 • Skille sak og prosess – skille sak og person
 • Tørre å si i fra – og på en mest mulig ivaretagende måte
 • Ta ordet i forsamlinger
 • Vokse som person

 

Hva noen kunder sier om supervisjon med Ribert Kultur & Kommunikasjon:

Takk for støtte og kloke ord på en arbeidsplass, og i en jobb som jeg fremdeles føler jeg kunne gjort bedre. Og takk for supervisjon med lav terskel for overførbarhet til resten av livet.

Det jeg har fått ut av supervisjonen med Ribert Kultur & Kommunikasjon er:

Konkrete innspill til utfordrende møter på min arbeidsplass
Bevisstgjøring ift at jeg selv kan være «en del av problemet», og hva jeg selv kan gjøre med min situasjon
Fått økt bevissthet rundt situasjoner der jeg er i ferd med å innta en offerrolle, og hvordan hindre at det skjer
Være mer tilbakelent, og akseptere de betingelsene jeg ikke får gjort noe med
Tørre å tydeligere uttrykke uenighet

Les mer om kommunikasjon.

 

[button link=»http://www.ribert.no/kontakt/» color=»orange»] Ta kontakt om supervisjon/coaching![/button]

Skroll til toppen