Situasjonsbestemt ledelse

 

Før du peker i noen slags retning, eller ber dine medarbeider om å komme opp med en løsning, kan det være godt å vite hva problemet er, i hvilken situasjon du befinner deg.

 

George Polya (1887-1985), en ungarsk/sveitsisk/amerikansk matematiker sa: ”Erfarne matematikere vet at den vanskeligste delen ved å forske på et problem, ofte er å forstå presis hva problemet er”. Å vite nøyaktig hva et problem er, for deretter å gå inn med presise tiltak, er – etter samme tankegang – grunnlagsmetodikken til konflikthåndteringsfellesskapet HowToSolve.

 

 

Ledelse er en aktivitet som kontinuerlig må håndtere dimensjonene makt og tillit. Både for mye og for lite maktbruk kan medføre at tilliten blir svekket. Hvordan vi utøver makt har også stor betydning for hvordan tilliten blir styrket eller svekket.

 

Ledelse og makt

Både ledelse og makt er dimensjoner som folk mye oftere opplever seg utsatt for enn de opplever selv å ha dem. Du kan bedrive mye ledelse uten å ha noen formell tittel som «leder». Alle kan ha en naturlig autoritet, funksjoner som verneombud eller tillitsvalgt kan innebære mye makt som en kan bruke til å lede, team skal være selvgående, og ansatte må i stadig større grad ta ansvar for å lede seg selv.

Folk har altså et potensiale for å lede, og alle har ulike former for makt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makt

Makt over…

 

 

Makt med…

 

 

Makt til…

 

 

Håndtering av maktulikhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vit at du har makt, hvor mye makt du har, hva makt er, hvordan du best kan utøve den slik at det bidrar til å bygge tillit, og slik at andre – både medspillere og motparter – i størst mulig grad blir den beste versjonen av seg selv.